HVEM ER SKURKENE?

NYNAZISTERNE
Vil have et "socialistisk" samfund, bygget på racebiologiske love og styret af en elite fra toppen.

De ønsker at blokere andre løsninger på indvandringsproblemet end nazisternes egne. De vil helst have, at politikerne nøjes med at snakke - til de unge bliver militante som i Tyskland, hvor mange ikke ser anden vej.

De søger omtale - gerne som "afsløringer" af dem eller gennem "antinazistiske" aktioner. For så får de og deres program mere omtale.

De prøver at hæfte hagekorset på alle, der vil stoppe masseindvandringen. For når også pæne mennesker forbindes med nazismen, ser den mere spiselig ud. - Og hvis alle andre skræmmes fra at kræve indvandringen stoppet, bliver nazisterne jo det eneste bud på en løsning.

De bruger bl.a. løgn, hetz og manipulation. Markedsføres også gennem "antinazister".

De hader Den Danske Forening...

ANTIRACISTERNE
Som oftest et skalkeskjul for venstreekstremistiske foretagender, der vil have et "socialistisk" samfund.

De ønsker at blokere for en løsning på indvandringsproblemet. For så vil det "borgerlige" samfund efterhånden gå i opløsning, og samfundsomvæltningen kommer inden for rækkevidde. - Og revolutionære venner kan få asyl her.

De søger omtale - gerne gennem "antiracistiske" aktioner og demonstrationer. For så får de masser af gratis reklame og kan trække andre til.

De prøver at hæfte hagekorset på alle, der vil stoppe masseindvandringen. For så ser den nazistiske trussel større ud, og den "antiracistiske" kamp bliver mere nødvendig. - Og nazibeskyldninger er et godt påskud til at terrorisere modstandere af indvandringen.

De bruger løgn, fup - og nogen af dem også vold. Kræver censur. Gemmer sig ofte under tilforladelige facader.

De hader Den Danske Forening...


GODHEDSINDUSTRIEN
Tusinder af ansatte i de "humanitære" organisationer, inden for undervisningssektoren, i advokatverdenen o.s.v. tjener gode penge på det, der foregår.

De ønsker at holde indvandringen i gang for at bevare deres udkomme.

De søger at fremstille sig som humanister og idealister.

De prøver at få offentligheden til at tro, at det er de mest nødlidende, de hjælper, og at vi har en moralsk forpligtelse til at tage mod de fremmede.

De bruger reklame og lobbyvirksomhed og søger med skjult censur at undertrykke andre oplysninger end deres egne.

De hader Den Danske Forening...


HUMBUGJOURNALISTERNE
En stor del af journalisterne bekender sig til den yderste venstrefløj (se Danskeren 1/94).

De ønsker at udnytte indvandringsstoffet som løftestang til at fremme deres egne ideer. De appellérer til følelserne og skjuler de kæmpeproblemer, folkevandringen mod Europa medfører.

De søger at bringe maleriske "afsløringer" og "historier" med "opdragende" pointe i stedet for neutral information (se Danskeren 1/94).

De prøver at hæfte hagekorset på dem, der vil stoppe masseindvandringen. For så skræmmes folk fra at gøre modstand. Nazistemplinger er for øvrigt også "godt stof" - og passer ind i venstrefløjens tankeskabeloner. Det er jo da også langt det letteste at skildre tingene i sort/hvid.

De bruger undertiden løgn men normalt helst fortielser, halve sandheder, tabubelægning, hetz og skjult censur.

De hader Den Danske Forening...


MEDLØBERPOLITIKERNE
Mange politikere tænker kun frem til næste valg og eftersnakker derfor gerne modestrømninger og mediefup.

De ønsker at fremme sig selv og markere sig i det "gode selskab". Det er lettere for dem at give efter for "antiracisterne" og bortforklare problemerne, end det er at sætte sig ind i sagerne og gribe om nældens rod.

De søger fordelagtig presseomtale - gerne gennem "forargelse" over "afsløringer" eller demonstrativ "afstandtagen" fra påståede "racister" o.l.

De prøver at hæfte hagekorset på dem, der vil stoppe masseindvandringen. For sådant giver fordelagtig medieomtale og et ikke-racistisk omdømme. - Og ingen tør jo stille de ubehagelige spørgsmål, hvis man risikerer at blive kaldt nazist, racist, fremmedhader o.s.v. ved at gøre det.

De bruger undertiden løgn men helst bluff, fortielser, halve sandheder, tabubelægning og skjult censur.

De hader Den Danske Forening...


EFTERSNAKKERENE
Mange gider ikke tænke sig om og undersøge tingene nærmere, men vil hellere køre frihjul ved at hægte sig på "de rigtige meninger".

De ønsker bare at være en del af "det gode selskab".

De søger at undgå alt, hvad der kan blive til besvær og ulejlighed for dem, eller som kan sætte deres egen behagelighed i farezonen.

De prøver derfor at fremstille sig som "humanister", "anti-racister", o.s.v. ved at deltage hetzen mod dem, der ønsker en mere ansvarlig politik.

De bruger kort sagt ikke hovedet, men eftersnakker ukritisk Godhedsindustrien og de professionelle manipulatører.

De hader Den Danske Forening...


PAS GODT PÅ DANMARK!
Ekstremister og pengemagere samt deres medløbere har gjort indvandringspolitikken til tumleplads for yderliggående kræfter. De terroriserer anstændige mennesker, der kræver indvandringsstoppet fra 1973 respekteret.

Vi er imidlertid en lille flok, der ikke vil lade sig skræmme:

- Verdens overbefolkningsproblem kan ikke løses ved at lade alverdens folk slå sig ned her hos os.

- Erfaringerne fra f.eks. Libanon og Jugoslavien taler ikke for, at vore efterkommere vil blive lykkeligere i et "multietnisk" Danmark.

- Den kostbare asyl- og indvandringspolitik er ikke på sin plads i en verden, hvor 50.000 mennesker hver dag dør af sult - endsige i et land, hvor vanskeligt stillede medborgere lades i stikken.

Vi taler til DIG, der har selvstændighed og mod til at sige fra, når det gælder. DIG, der heller ikke vil gå ekstremisternes og Godhedsindustriens ærinde.