RACISME?

Racisme er opfattelsen af, at en nations racerenhed bør bevares, og troen på en bestemt races overlegenhed og medfødte ret til at herske. Racister mener, at folk skal behandles forskelligt alt efter deres biologiske oprindelse.

Racisme er modbydelig, fordi ingen kan gøre for, hvordan han eller hun er født!

Men det er ikke racisme at modsætte sig, at fremmede i stort tal bare slår sig ned i Danmark. - Så havde selv de frihedskæmpere, der bekæmpede tyskerne i 1940-45, været racister!

Smarte folk, der tjener tykt på indvandringen, har imidlertid prøvet at give ordet racisme en ny betydning, så at det kan bruges mod dem, der vil værne Danmark mod vor tids folkevandring. De prøver at få det til at se ud som om, det er "racistisk" at modsætte sig masseindvandringen og misbruget af flygtningereglerne. - Så kan de jo også samtidig tjene penge på at bekæmpe denne "racisme".

Sådant er fup og propaganda!

Modsæt dig denne løgn!


Sådan ligger landet:
Betænkning fra Europa-Parlamentets undersøgelsesudvalg om den voksende fascisme og racisme i Europa, dokument A 2-160/85, s. 18: "Racisme er ifølge UNESCO 'antisociale overbevisninger og handlinger, der er baseret på den fejlagtige antagelse, at diskrimination grupper imellem er berettiget af biologiske årsager."

Østre Landsrets dom af 2/6 1992, 10. afd. a.s. nr. 488/1991: "Udtalelsen ... 'Den Danske Forening (er) en racistisk forening' kendes ubeføjet."

Forfatteren Ole Hyltoft, EkstraBladet 6/4 1989: "Vi, der vil have den muslimske indvandring definitivt stoppet, og muslimernes loyalitet mod deres nye fædreland klart bekræftet, er ikke racister. Men vi vil have lov til at skelne mellem frihed og ufrihed, og mellem retfærd og terror."

Mehmet Ümit Necef, tyrkisk indvandrer, universitetsforsker, Weekendavisen 13/3 1992: "Bekæmpelse af racisme er efterhånden blevet arbejdsløse venstrefløjspolitikeres beskæftigelsesterapi. De bruger begrebet terroristisk til at tyrannisere politiske modstandere med. Den rendyrkede racisme findes så godt som ikke i Danmark. Men jagten efter den er blevet en hel besættelse. - Hvis der dukker nogle få eksempler op på uforfalsket racisme, opleves det nærmest som en lettelse. Så er der igen noget at bekæmpe og beskylde andre for, samtidig med at ens eget selvværd kan vokse".

Behice Gükdemir, tyrk, Jyllands-Posten 21/7 1996: "De, der siger, at danskerne er racister, er de mænd, som laver foreninger og kritiserer for at få penge og kontorer. Vi skammer os over dem. Danskerne er ikke racister."

Professor Bent Jensen, Weekendavisen 31/12 1992: "Vi er godt på vej til, takket være en intolerant og hysterisk holdning i de helliges samfund, at kriminalisere det store flertal af skikkelige mennesker, som hverken er racister eller fremmedhadere, men som ikke desto mindre må finde sig i at blive tilsvinet med disse skældsord, som nu tankeløst efterplapres af enhver mediepapegøje."