HVAD MED MORALEN?

Udlændinge fra fjerne lande strømmer til Danmark på grund af overbefolkning og nød hjemme. Og de, der allerede er her, får flere børn end danskerne. Hvis det bliver ved, som det går nu, vil vi ende med selv at blive etnisk mindretal.

Det koster enorme pengebeløb at bosætte disse "nye danskere" her. Det lider vort samfunds svagt stillede allerede under - for pengene skal jo skaffes et eller andet sted. Samtidig begrænses mulighederne for at medvirke til at udjævne fattigdomskløften mellem Nord og Syd og dermed udbedre de forhold, der får folk til at søge op til os.

Danmark er altså i færd med gradvis at synke ned i et "multietnisk" morads - samtidig med, at Den 3. Verden synker ned i stadig større elendighed.

Denne politik har intet med humanitet og solidaritet at gøre. Den skyldes holdningsløshed, kortsynethed, manglende eftertanke og manglende solidaritetsfølelse med de virkeligt trængende - både ude og hjemme.

Det er en uanstændig og ansvarsløs politik. Den gavner ikke andre end de nynazistiske og andre ekstreme bevægelser samt de private humanitære organisationer.


Hos os:
Med det nuværende fødselstal vil der ad åre blive langt færre danskere. Samtidig er der udsigt til, at indvandrerne kommer til at tælle millioner.

Det er ingen skade til, at der bliver færre danskere, for det aflaster jo miljø og natur. Men det bliver farligt, når landet samtidig fyldes med store grupper af fremmede med ganske andre livsholdninger.

Det er oven i købet i dag officiel politik, at de "nye danskere" skal hjælpes til at bevare deres egne kulturer hos os!

I de store lande i Europa, hvor udviklingen er længere fremme, kan man se, hvad sådant fører til: Immigranterne er søgt sammen i egne områder, som de befæster og udvider lidt efter lidt.

Sådant ender galt. Se blot på Jugoslavien, hvor det ikke efter 500 år er lykkedes at få de uforligelige kulturer til at leve i fred med hinanden.

Samtidig koster det kæmpebeløb at huse de mange fremmede hos os. Disse penge lånes på kommende generationers regning - vi skubber en kæmpemæssig og stadig voksende statsgæld foran os. Samtidig presses vore arbejdsløse, syge, gamle, uddannelsessøgende og andre svagt stillede.

Med den nuværende kurs vil Danmark i det lange løb bryde socialt og økonomisk sammen. Vi sidder på en tikkende bombe!

Det er dybt umoralsk.....


Derude:
Der er i færd med at opstå kaos i store dele af den 3. Verden. Den væsentligste grund hertil er den uhæmmede befolkningstilvækst. Der er derfor enormt behov for f.eks. erhvervsinvesteringer og uddannelse, så der kan skabes en anden udvikling.

Millioner fra disse områder søger imidlertid til Europa for at få det bedre. De bruger f.eks. familiesammenføring eller asyl som påskud. Men det er komplet umuligt at kontrollere, om en asylsøger taler sandt. Bortset fra det er forholdene mange steder nu så kaotiske, at hele folkeslag er i livsfare, så at de sådan set alle har behov for "asyl" hos os.

Og det koster lige så meget at forsørge én eneste "flygtning" her hos os, som det koster at sikre 66 afrikanske børn mad, tøj, medicin og en forsvarlig uddannelse. Ved at bruge pengene på de få og heldige, der kan bringe sig op til os, bliver det komplet umuligt at finde midler til at rette op på forholdene i deres hjemlande. Hvordan skulle det dog også kunne lade sig gøre, når de klogeste, smarteste og rigeste rejser til Vesteuropa?

Samtidig tillader vi private, "humanitære" organisationer at arbejde i egen interesse og med en meget beskeden nytteværdi i forhold til de penge, de får.

Med den nuværende kurs vil elendigheden bare vokse og vokse i de ramte dele af Den 3. Verden!

Det er dybt umoralsk....


Danmark tur retur!
En anstændig udlændingepolitik må derfor bygge på repatrieringsprincippet:

- Vi må kun give statsborgerskab til dem, som kan forsørge sig selv og er assimilerede i det danske samfund.

- Vi må hjemsende udlændinge fra de lande, hvorfra indvandringspresset kommer, så snart de ikke længere har alvorlig grund til at blive her (f.eks. i form af tilknytning til en erhvervsvirksomhed, uddannelsesophold, ægteskab med en dansker eller status som ægte politisk flygtning).

- Vi må hjemsende dem, der har skaffet sig opholdstilladelse gennem proformaægteskab med en dansker, så snart ægteskabet opløses.

- Vi må fjerne anledningen til misbruget af asylordningen: Flygtninge hos os skal forsørges på samme niveau, som de har hjemme, og så snart, det er forsvarligt, skal de hjemsendes til deres egne geografiske regioner.