HVORDAN KNEBLES DU?

De, der er ansvarlige for den nuværende udvikling, ønsker ingen forandring. Derfor prøver de at lukke munden på dig:

- De fortæller, at det er "racistisk", "fremmedhadsk", og udtryk for en indre svinehund at protestere.

- De snakker uden om de økonomiske og sociale problemer, det voksende antal indvandrere og flygtninge skaber. Og der sættes andet på mediernes dagsorden - især op til et valg.

- De fortæller, at dine politikere gør, hvad de kan, og hvad der er muligt efter internationale konventioner.

- De giver dig kun en del af sandheden - nemlig den som indvandringslobbyen kan gå ind for.

- De siger, at udviklingen er uundgåelig og måske endog berigende.

- De søger at knuse al organiseret modstand:

* Ved at bilde dig ind, at alle organisationer, der modarbejder indvandringen, er ekstreme eller har noget med nazisterne at gøre, så at du ikke tør tage kontakt.

* Ved at sværte, mistænkeliggøre og tabubelægge sådanne organisationers talsmænd og holde dem ude fra den almindelige politiske debat.

* Ved at gengive deres synspunkter i forvreden form og holde deres materiale ude fra skoler, biblioteker o.s.v.

Du skal ikke lade dig bringe til tavshed på den måde!