RYGTEKAMPAGNE OM DEN DANSKE FORENING

Ekstreme grupper på højre- og venstrefløjen har i hele foreningens levetid søgt at kompromittere Den Danske Forening og tillægge den alskens dårligdomme - især ved at hænge den ud som halvnazistisk. Disse rygtesmederier er i vidt omfang blevet videreekkoet af folk i pressen, af visse politikere osv.

… Og "der går jo sjældent røg af en brand, uden at der har været ild i den" - vel?

At løgnen bruges som våben, er ikke noget nyt. Hitler brugte dette våben og kommunisterne også. Som Solsjenitsyn, der var systemkritiker i det kommunistiske Sovjetunionen, derfor sagde: "Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om at holde op med at DELTAGE i løgnen!"

Hvis du vil vide mere om, hvordan Den Danske Forening belyves og sværtes, så kig her på hjemmesiden under:

Domme: Her kan f.eks. læses, hvordan EkstraBladet i retten måtte indrømme, at nogle journalister på bladet havde opdigtet historier om foreningen, som chefredaktionen derfor i et dementi (trykt 12/12 1993) måtte gå helt og aldeles fra. Det pågældende journalister tilhører den gamle venstrefløj og har brugt bladet som platform for deres egne politiske manøvrer. Under domme kan du også læse, hvordan en højt reklameret såkaldt "nazijæger" forsøgte at fremstille foreningen formand som nazist og blev dømt for det - og hvordan retten samtidig fastslog, at "nazijægeren" har en fortid som producent af nazipropaganda!

Danskeren: Her kan du blandt artiklerne finde fortællingen om, hvordan humbugjournalister arbejder og artikler om den ekstreme venstrefløjs metoder: Mødeterror, konstruktion af falske historier o.s.v.

Bogen Opgøret med Indvandringspolitikken:  Bogen Opgøret med Indvandringspolitikken: I denne, som i 2003 blev skrevet af foreningens tidligere formand, Ole Hasselbalch, findes en sammenhængende fremstilling af, hvad der er sket. I Bent Blüdnikows anmeldelse af den Berlingeren 31/10 2003 skriver han: ”Ole Hasselbalchs bog er en alvorlig kritik af vort demokratiske samfunds måde at håndtere den offentlige debat og burde være pligtlæsning for nye journaliststuderende og os andre”.

SANDHEDEN ER bl.a.: 

-        At veteraner fra frihedskampen mod nazisterne 1949-45 var med til at opbygge Den Danske Forening.

-        At foreningen har både jødiske medlemmer og medlemmer af anden "race".

-        At foreningen bygger på folkestyrets princip og bl.a. arbejder for at værne demokratiet

Sandheden kom frem i PET-kommissionen rapport af 2009. Det fremgår heraf bl.a. (s. 154 ff) at PET ikke opfatter foreningen som hørende til den ekstreme højrefløj:

”PET bemærkede, at DDF ikke kunne betragtes som en højreekstremistisk bevægelse, selvom den blev omtalt som racistisk og nazistisk i pressen.”

 

Eksempler på nyere løgne om foreningen

Eksempel: http://www.p77.dk/nyheder/891/jp-blogger-i-staevne-med-nynazister :

Overskrift: JP-blogger (Uhrskov, red.) i stævne med nynazister

Kommentar: Mærk hvorledes det fremstilles som om, Uhrskov forsætligt taler for nynazister. Der bringes i øvrigt et foto af ham, som er brugt i strid med ophavsretsreglerne.

Jyllandspostens blogger Morten Uhrskov til sommertræf i Den Danske Forening sammen med nynazister.

Kommentar: Kun skribentens påstand er belæg for, at der var nynazister til stede.

Jyllandspostens blogger Morten Uhrskov var for omkring to uger siden gæst og holdt tale ved et sommerstævne afhold af den fremmedfjendske forening Den Danske Forening.

Kommentar: Skribenten kan heller ikke skrive dansk – det skal naturligvis være ”afholdt”, ikke ”afhold”

Den Danske Forenings sommerstævne var med deltagelse af personer fra det stærkt højrenationalistiske parti Danskernes Parti. Danskernes Parti huser flere personer i toppen som kommer fra det danske nynazistiske miljø.

Kommentar: Igen en påstand. Men det drejer sig altså om nogen, der påstås at ”komme fra” nynazisterne? Er de da medlem af begge dér, eller har de forladt nynazisterne til fordel for ”Danskernes Parti”, eller hvad? Hvordan skulle Den Danske Forening eller Morten Uhrskov i øvrigt vide noget om endsige kontrollere sommermødedeltageres sindelag eller politiske ståsted?

Den Danske Forening har indgået et samarbejde med Danskernes Parti omkring partiets opstilling til Kommunevalget 2013, har flere kilder på den yderste højrefløj fortalt til P77.

Kommentar: Det passer ikke, at de er indgået et sådant samarbejde.

Blandt andet har Den Danske Forening angiveligt doneret et større pengebeløb til Danskernes Parti fra foreningens såkaldte Kampfond - Danmarks Fonden, det har lederen af det højreradikale parti Frit Danmark, Michael Ellegaard fortalt til P77. Ifølge Ellegaard har en person i Den Danske Forening bekræftet donationen overfor Michael Ellegaard over telefonen.

Kommentar: Oplysningen er urigtig, og stammer da også fra en vis Ellegaard, der har det fra en anden, af gode grunde ukendt person. ”Danmarks Fonden” hedder i øvrigt ”Danmarksfonden”.

Ellegaards kilde fortæller at beslutningen om at støtte Danskernes Parti blev truffet af Den Danske Forenings styrelse og at beslutningen har udløst kraftigt kritik internt i foreningen. Flere medlemmer har ifølge den person Ellegaard har talt med efterfølgende meldt sig ud af foreningen i protest over støtten til Danskernes parti.

Kommentar: (Bortset fra kommafejl) samtlige oplysninger er grebet ud af den blå luft.

Balladen om støtten til Danskernes parti handler især om at partiets formand Daniel Carlsen har en fortid som aktiv nazist i Danmarks National Socialistiske Bevægelse DNSB.

Daniel Carlsen er også benægter af Holocaust og har flere gange offentligt udtalt sig på skrift og tale racistisk om mennesker af afrikansk, muslimsk og jødisk afstamning.

Kommentar: Den Danske Forening har ingen viden om Daniel Carlsens meninger, og har heller ikke noget med ham at gøre.

Formanden i Danskernes parti er ikke den eneste i toppen af Danskernes parti med en fortid i nynazistiske kredse.

Daniel Carlsen deltog ikke selv i Den Danske Forenings sommerstævne, men det gjorde andre fra hans parti herunder også personer som tidligere har været aktive i stærkt højreekstreme eller nynazistiske kredse.

Kommentar: Hvem? Og hvad forstår skribenten ved ”højreekstreme eller nynazistiske”?

Danskernes Partie har beskrevet deres deltagelse i Den Danske Forenings sommertræf i deres medlemsblad "National Demokraten" under overskriften "Nationalt Sommerstævne med fremtidsperspektiver" skriver de følgende:

Kommentar: ”Partie” er vel rettelig ”Parti”? Et punktum før ”i deres medlemsblad …” havde også hjulpet noget.

"Til stede ved sommerstævnet var der repræsentanter for andre nationale bevægelser, og drøftelser om skabelse af en fælles platform blev indledt. Danskernes Parti og Nationaldemokraten blev fra flere sider fremhævet som nogle af de mest lovende tiltag i lang tid, mens der blev udtrykt tilsvarende generel skuffelse over Dansk Folkeparti."

Kommentar: Igen skrivefejl (”Nationaldemokraten” i stedet for ”Nationaldemokraterne”). Men hvem har sagt hvad på sommerstævnet og for hvis regning? Hvem er ”flere sider”? Og hvem er referenten? Der linkes i artiklen til bladet ”Nationaldemokraten” http://nationaldemokraten.dk/nationalt-sommerstaevne-med-fremtidsperspektiver/, men på den henviste side står der noget andet, end artikelskribenten siger.

Om Morten Uhrskov kan man læse følgende, "Hovedtaler var den kendte debattør Morten Uhrskov, som suverænt gennemgik de sidste 30 års udlændingepolitik..."

Morten Uhrskov er del af Den Danske Forenings bagland og har flere gange holdt fordrag for foreningens medlemmer.

Kommentar: Hvad er ”bagland”, og hvad er der galt i, at Uhrskov holder foredrag for Den Danske Forening?

Den Danske Forenings styrelse har tætte bånd til den Aarhusianske højreekstreme loge ORG.

Den højreekstreme Loge ORG blev i 2011 afsløreret i en artikel bragt i Politiken.

Politikens artikel var lavet på baggrund af indsigt i en rapport om ORG logen udgivet af Researchkollektivet Redox - en gruppe som holder øje med og rapporter om den yderste højrefløj.

Redox dokumenterer i sin rapport om ORG, at Den Danske Forening og ORG er tæt forbundne, og at personer fra ORG bliver anvendt som vagtværn, under Den Danske Forenings arrangementer med blandt andet Morten Uhrskov.

Kommentar: Redox er et produktionssted for fidushistorier, hvis hjemmeside – hvortil artiklen henviser (http://monotrimonodi.dk/article-1159.html) - blev lukket af Datatilsynet i anledning af ulovligheder i 2011, medens nøglepersoner blev sat fast for terrorplaner bl.a., mod Christiansborg og Justitsministeriet. Folkene i det såkaldte ORG er der ikke noget i vejen med, jf. Ole Hasselbalchs bog, Politiken affæren (2012), der afslører dette blads rolle i sagen. Også i relation til Politiken må man formode, at der i anledning af den falske afsløring og brugen af ORG’s på ulovlig vis skaffede materiale, der var grundlag for forfalskningerne, i skrivende stund foregår et strafferetligt efterspil uden for offentlighedens opmærksomhed.

Morten Uhrskov er ikke den første JP blogger der vælger at holde tale for nynazister. I 2012 var det JP bloggeren Michael Jalving som havde valgt at holde tale og fordrag om sin nye bog, for fremmødte nazister og racister på en konference afholdt af svenske nynazister i Sverige.

Kommentar: Jalving hedder Mikael, ikke Michael og kommateringen er igen gebrækkelig. Påstanden om, at Jalving holdt tale for nynazister, er skribentens egen. Det link, der i artiklen ”dokumenterer” påstanden, er en henvisning til samme hjemmeside, som den på hvilken skribentens artikel er offentliggjort nemlig ”P77” (se http://www.p77.dk/politik-a-verden/54-politik/399-jp-journalist-skal-tale-for-svenske-nynazister). Skribenten ”dokumenterer” med andre ord ved at henvise til sig selv.

Den mangelfulde retskrivning og unøjagtighederne viser skribentens niveau. Indholdsmæssigt er artiklen også et godt eksempel på, hvorledes man i de kredse, skribenten tilhører, med koblinger og tilsnigelser skaber det verdensbillede, der bruges til at retfærdiggøre fysiske overgreb på andre mennesker. Antydninger, gæt ønsketænkning - og efter behov løgn - kædes sammen i en mytologi, der så af andre med tilsvarende indre behov for at have noget at ”bekæmpe” kan bruges som belæg for yderligere konstruktion af samme art. I dette sære miljø kan man således ikke overbevises om, at man tager fejl. Selv hvis klokkeklar dokumentation viser i anden retning, end mytologien tilsiger, er det blot udtryk for, at dem, ”kampen” er rettet imod, er for snu og for gode til at forstille sig.

 

Eksempel: http://www.p77.dk/nyheder/574/islamkritikere-heilede-pa-radhuspladsen

“Islamkritikere heilede på Rådhuspladsen

Lars Grønbæk Larsen er tidligere talsmand for den højreradikale gruppe Vederfølner, men i dag er han gået over til at være aktiv i en udbrydere gruppe af det oprindelige Fremskridtsparti. Udbrydere gruppen som tæller ældre medlemmer af Fremskridtspartiet og flere yngere kræfter fra den yderste højrefløj blandt andet Lars Grønbæk Larsen og den tidligere leder af Danish Defence League Bo Vildbrand og så en del fra Den danske forening, disse har forenet sig i et nyt parti Frihedspartiet, partiet forsøger at relancere sig som et nyt Fremskridtsparti og et højreradikalt alternativ til Dansk Folkeparti.

Foruden Lars Grønbæk Larsen sås også en gruppe nynazister fra Danmarks Nationale Front der holder til i Nordsjælland og i Brønshøj og et par højreekstremister fra Danskernes Parti og et par ældre personer fra den danske forening.

Kommentar: Ledsagebilledet viser en mand med venstre arm i vejret. Det kunne være hvad som helst – i Norge er det et eksempel på, at endog en af frihedskampens veteraner, der løftede armen, i den anledning blev fremstillet som ”heilende”.

Den Danske Forening havde intet med arrangementet at gøre, tekstforfatteren kan intet vide om, hvem der er medlemmer af foreningen, og evt. fremmøde ved dens offentlige arrangementer (i lighed med observatørerne fra den ekstreme venstrefløj) skaber ingen reel forbindelse til foreningen.

Allerede stavningen og den sproglige fremstilling viser også her skribentens niveau. Der er tydeligvis tale om en person, der bevidst ønsker at fremstille et urigtigt billede.