HVAD ER DEN DANSKE FORENING? 

I 1983 åbnede Folketinget grænserne. Mange advarede - men forgæves. Resultatet var en fremmed-invasion uden sidestykke.

Fire år senere skabtes så på tvær­politisk grundlag Den Danske Fore­ning med det formål "på folkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kul­tur, sprog og levevis". Blandt stifterne var i øvrigt mange af de frihedskæm­pere, som også i 1940-45 var oppe mod politikere, der svigtede.

Imod alle odds har vi siden be­kæmpet fortielserne og usandfærdig­hederne. Af den grund er vi blevet udsat for en rent ud utrolig bagtalelse og chikane. Alligevel er vi i dag en stærk, folkelig bevægelse med et vidtforgrenet informationsnetværk i Danmark og udlandet. Hos os kan du derfor få det at vide, som de ledende politikere først indrømmer om nogle år.

Vi har medlemmer i stort set alle politiske partier, som på den måde søger at holde sig ordentligt underret­tet om udviklingen.