HVAD ER DEN DANSKE FORENING? 

I 1983 åbnede Folketinget grænserne. Mange advarede - men forgæves. Resultatet var en fremmed-invasion uden sidestykke.

Fire år senere skabtes så på tvær­politisk grundlag Den Danske Fore­ning med det formål "på folkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kul­tur, sprog og levevis". Blandt stifterne var i øvrigt mange af de frihedskæm­pere, som også i 1940-45 var oppe mod politikere, der svigtede.

Imod alle odds har vi siden be­kæmpet fortielserne og usandfærdig­hederne. Af den grund er vi blevet udsat for en rent ud utrolig bagtalelse og chikane. Alligevel er vi i dag en stærk, folkelig bevægelse med et vidtforgrenet informationsnetværk i Danmark og udlandet. Hos os kan du derfor få det at vide, som de ledende politikere først indrømmer om nogle år.

Vi vil:

 • Den Danske Forening vil på folkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser sikre dansk kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af kaos overbefolkning, vold og fanatisme.

• Den Danske Forening vil advare imod den opløsning af vor kulturelle og folkelige enhed, som forvoldes af overdreven tilstrømning fra overbefolkede lande.

• Den Danske Forening vil hindre nedbrydning af vort land som hjemsted for det danske folk.

 

Vi samler relevante oplysninger og bringer fakta-oplysninger og synspunkter på samme ud til offentligheden. Det sker ikke blot via magasinet Indblik-Udsyn og på hjemmesiden, men også ved indslusning i den offentlige debat på anden måde – f.eks. ved udsendelse af magasinet til væsentlige opinionsdannere, politikere m.v. Vi bidrager ligeledes økonomisk til relevante oplysningsaktiviteter i andet regi.

Ledelse

Vi ledes af en styrelse, som mødes med jævne mellemrum. Til møderne inviteres dem, der bidrager til arbejdet. Beslutninger træffes normalt i enighed uden afstemning, når alle synspunkter er efterprøvet.

Derfor!

Vor aktivitet kan hverken erstattes af politiske partier eller pressen, hvis målsætning og vilkår er anderledes. Men der er intet til hinder for at være tilknyttet både os og et politisk parti, som har en aktiv profil på udlændingeområdet.

Vi får ikke en krone i offentlig støtte. Det meste arbejde udføres af frivillige fra deres hjem med kontorapparatur, vi stiller til rådighed.

Ved at hjælpe os økonomisk hjælper du derfor med at holde arbejdet i gang og opretholde trykket på politikerne for at få en udlændingepolitik, der er ansvarlig også over for dine børn og børnebørn.

Hvordan kontaktes vi?

Vor adresse er DDF, Skomagergade 25. 4000 Roskilde.

Du kan få kontakt med os på telefon 23 42 77 33 eller over e-mail på adressen danskeren@danskeren.dk 

Bankforbindelse: Danske Bank reg.nr. 4317 konto 4547551. MobilePay 34810

Du kan melde dig ind ved at bruge rubrikken på vor hjemmeside

/2018