STYRELSEN

Tomas Kierstein, formand, pressetalsmand

Født i 1967 som den yngste af tre børn og voksede op i en landsby nord for Århus.

Jeg har sejlet på langfart og husker den følelse af undertrykkelse og frygt, som lå i luften i især Saudi-Arabien.

Jeg begyndte i løbet af den første halvdel af 90`erne i forskellige sammenhænge at involvere mig i kampen mod den snigende islamisering. Som konsekvens heraf indtrådte jeg i DDF.s styrelse i 2006.

Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til et paradigmeskifte i den offentlige debat. Vi skal åbent plædere for repatriering og undlade at tale med uld i mund. Vi skal samtidig gøre os klart, hvem der er de ansvarlige. Det er ikke muhamedanerne, men derimod de mange vestlige intellektuelle, meningsdannere og politikere, der har frembragt en helt unødig konflikt.

Fjendskab sat af fundamentale forskelle er regulær nok. Fejhed, arrogance og foragt for sine landsmænds kår og fremtid er derimod ansvarspådragende og yderst dadelværdig.

- - -

Søren Lind Jensen, næstformand

Født 1959, gift siden 2004, har en datter.

Uddannet cand. ling. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus

Har siden 1992 på nær ét år været ansat i undervisningssektoren som adjunkt og senere lektor.

Medlem af DDF siden 1990, styrelsesmedlem siden 2008 og næstformand siden september 2018.

Har siden midten af 80erne kunnet se, hvad det ville ende med, hvis immigrationen til Vesteuropa fra Den Tredje Verden ikke blev stoppet. De værste anelser er blevet bekræftet igennem årene.

Ønsker blot at danskerne har et fredeligt og velfungerende samfund at leve i, hvor ro og orden samt ret og rimelighed hersker.

For at undgå samfundsmæssig kollaps i fremtiden er der kun én løsning: stop for yderligere immigration fra befolkningsoverskudsproducerende lande samt omfattende repatriering af alle ikke-integrérbare mennesker.

Anser dogmatisme og fanatisme – uagtet om i religiøse eller politiske klæder – som en svøbe.

Betragter mig selv som pragmatisk nationalkonservativ med indsigt og udsyn.

- - -

Yderligere medlem af styrelsen:

Jesper Nielsen

- - -

Ikke medlemmer  af styrelsen:

1.   Harry Vinter.

Født 1951. Gift og har to børn. Uddannet bibliotekar.

Medlem af DDF siden 1988. Formand fra 2000 til 2007. Næstformand fra 2007 til 2018.

Redaktør af Danskeren siden 2007.

Konstaterer, at en homogen befolkning med et fælles værdigrundlag er en forudsætning for demokrati, social solidaritet og velfærd.

Betragter den omfattende udvandring fra muhamedanske lande som udtryk for den muhamedanske ideologis manglende evne til at skabe menneskeværdige forhold.

Anser denne udvandring for demografisk aggression, der krænker ikke-muhamedaneres ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Anser omfattende repatriering for en forudsætning for at bevare frihed og velstand i Danmark og den øvrige demokratiske verden.

Vil gerne bruge min tid på alt andet end Den Danske Forening, men anser modstand mod den frihedstruende kolonisering for en pligt.

 

2.  Thomas Andreasen, regnskabsfører og webmaster

 

3.  Morten Quist Christensen, revisor