STYRELSEN

Tomas Kierstein, formand, pressetalsmand

Født i 1967 som den yngste af tre børn og voksede op i en landsby nord for Århus.

Jeg har sejlet på langfart og husker den følelse af undertrykkelse og frygt, som lå i luften i især Saudi-Arabien.

Jeg begyndte i løbet af den første halvdel af 90`erne i forskellige sammenhænge at involvere mig i kampen mod den snigende islamisering. Som konsekvens heraf indtrådte jeg i DDF.s styrelse i 2006.

Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til et paradigmeskifte i den offentlige debat. Vi skal åbent plædere for repatriering og undlade at tale med uld i mund. Vi skal samtidig gøre os klart, hvem der er de ansvarlige. Det er ikke muhamedanerne, men derimod de mange vestlige intellektuelle, meningsdannere og politikere, der har frembragt en helt unødig konflikt.

Fjendskab sat af fundamentale forskelle er regulær nok. Fejhed, arrogance og foragt for sine landsmænds kår og fremtid er derimod ansvarspådragende og yderst dadelværdig.

- - -

Harry Vinter, næstformand

Født 1951. Gift og har to børn. Uddannet bibliotekar.

Medlem af DDF siden 1988. Formand fra 2000 til 2007.
Næstformand og redaktør af Danskeren siden 2007.
 

Konstaterer, at en homogen befolkning med et fælles værdigrundlag er en forudsætning for demokrati, social solidaritet og velfærd.

Betragter den omfattende udvandring fra muhamedanske lande som udtryk for den muhamedanske ideologis manglende evne til at skabe menneskeværdige forhold.

Anser denne udvandring for demografisk aggression, der krænker ikke-muhamedaneres ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Anser omfattende repatriering for en forudsætning for at bevare frihed og velstand i Danmark og den øvrige demokratiske verden.

Vil gerne bruge min tid på alt andet end Den Danske Forening, men anser  modstand mod den frihedstruende kolonisering for en pligt.

- - -

Erik Troldhuus, styrelsesmedlem


 

Forhenværende indkøbs og servicechef i en større århusiansk virksomhed. Merconom, faglærer, oversætter, skribent. Stærkt engageret i indvandrerdebatten, og talsmand for bevarelse af den europæiske, kristne kultur, og ikke mindst de danske, demokratiske værdier.

- - -

Øvige medlemmer af styrelsen:

Jesper Nielsen

Søren Jensen

- - -

Ole Hasselbalch, juridisk konsulent for DDF

http://www.ole-hasselbalch.dk