HVAD ER DEN DANSKE FORENING?

Hvad laver DDF?
Initiativet til foreningens arbejde blev taget af bl.a. veteraner fra Frihedskampen 1940-45. Imod alle odds har vi siden bekæmpet fortielser og løgn. Og trods bagtalelse og chikane mod den er vi i dag en stærk, folkelig bevægelse. Hos os kan du få det at vide, som politikerne først indrømmer om nogle år.

Vi samler og videregiver nemlig information om, hvad der foregår på indvandrings- og flygtningeområdet - herunder til kontakter i pressen og blandt politikerne.

Vi udgiver pjecer og bladet DANSKEREN

Vi kommer fra næsten alle politiske partier - fra SF til Dansk Folkeparti - nu flest unge.


Hvad er DDF's program:

  • Den Danske Forening vil på folkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser sikre dansk kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af kaos overbefolkning, vold og fanatisme.
     
  • Den Danske Forening vil advare imod den opløsning af vor kulturelle og folkelige enhed, som forvoldes af overdreven tilstrømning fra overbefolkede lande.
     
  • Den Danske Forening vil hindre nedbrydning af vort land som hjemsted for det danske folk.

Hvordan kontaktes DDF?
Vor adresse er DDF, Skomagergade 25. 4000 Roskilde. Du kan få kontakt med os på telefon 86 13 24 01 eller over e-mail på adressen Danskeren@Danskeren.dk. Bankforbindelse: Danske Bank reg.rn 4317 konto 4547551.

Du kan melde dig ind ved at sende 200 kr. til vor postgiro med angivelse af navn, adresse og optagelsesønske i girokuponens meddelelsesrubrik. BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!

Du kan tegne abonnement på Danskeren ved at indsætte 250 kr. sammesteds med angivelse af dit navn, adresse og ønske om abonnement i meddelelsesrubrikken. BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!