VELKOMMEN
HVEM ER VI?
FAKTA
DANSKEREN
KORT SAGT
AKTUELT
HJEMSENDELSER
DISSIDENTLITTERATUR
CITATER
LINKS
DDF-BØGER
F A Q
DANMARKSFONDEN
KOMMENDE MØDER
FILM FRA DDF
LYDOPTAGELSER FRA DDF
.
OLE HASSELBALCHS tale til studenterne i Århus
.
Ole Hasselbalchs Hvidstenstale 14-08-2016
.
Ole Hasselbalch i NewSpeek


28.12.2009

”Svenskerne bliver hastigt flere og flere” …

Forfatter: Ole Hasselbalch

Berlingeren 27. december 2009: ”Sverige har oplevet et sandt befolkningsboom i 2009.”

Sådan fortæller journalist Sten Jensen i Berlingeren 27. december 2009: ”Sverige har oplevet et sandt befolkningsboom i 2009.”

Den svenske befolkning udgør nu 9.340.000 personer, hedder det.

Årsagen til boomet er dels et øget antal fødsler, dels øget indvandring, men suppleres også af et lavere antal dødsfald og et fald i udvandringen, oplyser Berlingeren

Der blev i løbet af året født 112.000 børn i Sverige. 14 pct. af den svenske befolkning er født i udlandet. Flest af dem, nemlig 173.000 kommer fra Finland, mens irakere udgør 117.000 personer. Yderligere bor der i Sverige 390.000, som er børn af udenlandske forældre. Udlændinge og deres efterkommere udgør 19 procent af den svenske befolkning.

19 %??

Hm.

I gamle dage for ikke så mange år siden var der ca. 7 millioner svenskere. Hver kvinde skal føde 2,1 barn blot for at opretholde befolkningstallet. De svenske kvinder får næppe flere børn end de danske. I Danmark er fødselstallet – indvandrerkvinderne medregnet – langt under 2.

Men nu er der pludselig mere end 7 plus 2.3 millioner svenskere?

Noget stemmer ikke.

Men som sædvanlig får vi ikke at vide hvad.

Og en ukritisk journalist stiller ingen spørgsmål.

Vi kan blot have vore formodninger.